Waar ben je naar op zoek?

Privacy verklaring

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Boskalis. Boskalis zet zich daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van jouw persoonlijke informatie die jou identificeren of identificeerbaar maken (aangeduid als “persoonsgegevens” zeker te stellen.

Dit Privacy Statement heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van werving- en selectie activiteiten. Raadpleeg voor het algemene Online Privacy Statement van Boskalis onze corporate website.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Boskalis verzamelt jouw persoonsgegevens als je er zelf voor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen omdat je:

 • solliciteert naar een functie;
 • je inschrijft voor een werving- en selectie event;
 • er voor kiest om automatisch op de hoogte te blijven van vacatures, events, nieuwsbrieven of andere publicaties.

Doeleinden informatieverwerking

Boskalis verzamelt persoonsgegevens voor de volgende werving- en selectie doeleinden:

 • Verwerken van sollicitaties
 • Aanmelding voor events
 • Versturen van job- en/ of event alerts, nieuwsbrieven of andere publicaties

Welke informatie verzamelen we?

Boskalis maakt gebruik van cookies en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van Boskalis websites. Daarnaast worden IP-adressen van apparaten waar bezoekers onze websites mee bezoeken door Boskalis geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de bruikbaarheid en de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

Raadpleeg hier het uitgebreide cookiebeleid dat van toepassing is op Werkenbij.boskalis.com en Careers.boskalis.com.

Daarnaast heb je de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via Werkenbij.boskalis.com en Careers.boskalis.com voor één van de hierboven genoemde doelen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Wel of geen rijbewijs

Daarnaast verwerken wij de gegevens die jij aan ons verstrekt bijvoorbeeld de gegevens die je vermeldt op jouw CV of in je motivatiebrief.

Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor je deze informatie in eerste instantie aan ons verstrekt hebt, tenzij je daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor Boskalis om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gebruik verzamelde gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden door Boskalis uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- selectieproces mogelijk te maken. Het verzamelen van de persoonsgegevens heeft als doel om jou als sollicitant te helpen om binnen Boskalis in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures.

Gebruik door derden

Boskalis deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is. In sommige gevallen kan Boskalis persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens Boskalis werken.

In de volgende gevallen is er sprake van het delen van persoonsgegevens door Boskalis met derde partijen:

Voor het faciliteren van het toesturen van content voor marketing doeleinden per e-mail

Voor registratie rondom door Boskalis georganiseerde evenementen

Voor het afnemen van een assessment, antecedentenonderzoek of het laten uitvoeren van een medische keuring.

In alle gevallen is er met de betreffende derde partijen een passende verwerkersovereenkomst gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.

Bewaartermijn

Voor het werving- en selectieproces bewaart Boskalis jouw persoonsgegevens niet langer dan een jaar. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken.

Wettelijke grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of Engels: GDPR) staat toe om persoonsgegevens te verwerken als dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

 • Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.
 • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Boskalis. Deze verwerking is toegestaan zolang jouw belangen niet zwaarder wegen. Van gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake bij verwerkingen met als doel: 1) marketing; en 2) het werven van opdrachten (sales) in het geval van bestaande klanten waar wij een commerciële relatie mee hebben; 3) het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement); 4) het optimaliseren en/of personaliseren van content en 5) het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering.

Je hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van jou te verwerken voor een bepaald doel. In dit geval kun je jouw toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@boskalis.com

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer je die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands etniciteit, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, of gezondheid. Wij verzoeken je om alleen bijzondere persoonsgegevens aan Boskalis te verstrekken als je toestemt met de verwerking daarvan door Boskalis. Als je vragen hebt over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Boskalis neem dan eerst contact op met Boskalis via privacy@boskalis.com

Rechten

Als je persoonsgegevens aan Boskalis beschikbaar hebt gesteld, heb je het recht om deze persoonsgegevens in te zien en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boskalis en daarnaast heb je het recht op verwijdering van de op jouw betreffende persoonsgegevens. Tot slot heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boskalis te laten beperken of om van Boskalis jouw gegevens overgedragen te krijgen in een computer/machine-leesbaar bestand (dataportabiliteit).

Beveiliging en integriteit van gegevens

Boskalis heeft beveiligingspolicies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Boskalis medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de websites.

Links naar websites van derden

Boskalis websites kunnen doorlinken naar andere websites, die niet vallen onder dit Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden je aan om het privacy statement van elke website die je bezoekt te beoordelen voordat je jouw persoonsgegevens verstrekt.

Wijzigingen in dit beleid

Boskalis kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden je aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen zodat je op de hoogte blijft van de manier waarop Boskalis jouw persoonsgegevens beschermt.

Vragen inzake het privacybeleid en over de handhaving

Als je enig verzoek hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens of daartegen bezwaren wil uiten, stuur dan jouw opmerking of bezwaar per e-mail naar: privacy@boskalis.com. Je kunt ook gebruikmaken van dit e-mailadres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.